/ БГНЕС
Трябва приоритетно на национално ниво да изградим мрежи между университетите в България, които след това да се кооперират успешно с други университети в Европейския съюз. Това заяви служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов, който присъства на подписването на споразумение между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Тракийския университет в Стара Загора, за съвместно обучение на студенти по пет учебни програми, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Това са първите две висши училища в България, които сключват такова споразумение. То бе подписано от ректорите на двата университета - проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Добри Ярков. УНСС и Тракийският университет ще обучават студенти по четири съвместни бакалавърски програми - "Киберсигурност и електронно управление", "Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)", "Педагогика на обучението по икономика и информатика" и "Бизнес управление с отраслова специализация". Открива се и една магистърска програма по специалността "Администрация и управление на регионите". 

Пенов: Няма сигнали висши училища да не са разходвали целеви средства по предназначение

Възможността за такъв вид сътрудничество между българските университети беше въведена с промяна в Закона за висшето образование през юли 2022 г. "Радвам се, че двата университета са намерили воля и сили да я приложат на практика", каза министър Пенов.

"Смятам, че този проект ще бъде доста успешен, като се запознах с професионалните направления, които са включени в него, и с конкретните специалности, и затова разчитам, че този добър опит ще бъде привлекателен и за останалите университети", посочи той.

Проф. Сашо Пенов обърна внимание, че в рамките на Европейския съюз се развиват европейски университетски мрежи, в които се включват и български висши училища. Това е бъдещето и стратегията, която се развива в европейското образователно пространство.
Димитрина Ветова/БТА