/ iStock/Getty Images
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за закрила и развитие на културата.

С измененията се дава възможност заявленията за вписване или заличаване в регистъра на културните организации да се подават по електронен път.

Музикалният театър отваря врати на първи юни

В едногодишен срок от влизането в сила на промените Министерството на културата следва да създаде електронен регистър на културните организации и онлайн платформа за подаване на заявленията.

С промените се въвежда и наблюдение, анализ и оценка на дейността на държавните културни институти, държавните културни институти с национално значение и българските културни институти в чужбина. Редът за извършването на тази дейност ще бъде уреден с наредба на министъра на културата.
БТА