/ БГНЕС
Парламентът окончателно прие измененията и допълненията в Закона за медиацията. Промените ще са в сила от 1 юли 2024 г., съобщиха от Министерството на правосъдието.

Това е третият законопроект по Плана за възстановяване и устойчивост, предложен от МП, гласуван и на второ четене от 48-о Народно събрание. Преди това окончателно бяха гласувани измененията в Закона за правната помощ и в Закона за кадастъра и имотния регистър. 

Според актуализираните текстове медиатори ще могат да бъдат само лица с юридическо образование, преминали допълнителен подбор и специализирано обучение.

Съдът ще задължава страните да участват в първа среща в процедура по медиация за:

- разпределяне на ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 от ЗС;
- парични вземания, произтичащи от съсобственост по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от ЗС;
- делба по чл. 34 от ЗС;
- някои спорове по Закона за управление на етажната собственост;
- изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по
чл. 125, ал. 3 от ТЗ;
- отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от ТЗ.

По преценка на съда страните ще бъдат насочвани задължително към медиация и по някои граждански и търговски спорове. Сред тях са спорове във връзка с развод, упражняване на родителски права и издръжка, парично или непарично вземане по договор или на едностранна сделка или за сключване на окончателен договор с цена на иска до 25 хил. лв. и др.