/ БГНЕС
Парламентът и днес удължи заседанието си до приемането на Проекти на решения за промени в постоянни комисии, внесени от Тошко Йорданов и Виктория Василева.

Преди това предстои гласуване на второ четене на промени в Закона за данък върху добавена стойност, както и първо четене на изменения в Закона за хазарта и в Закона за съдебната власт. 
В сряда депутатите също работиха с удължено работно време до късния следобед.

По-рано днес депутатите обсъждаха измененията в Закона за здравето на първо четене. Той цели да запълни съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето, съответно в Кодекса на труда и Кодекса на социалното осигуряване, по отношение на временната неработоспособност за гледане на здраво дете, поставено под карантина.

Вносителите отбелязват, че според законодателството „детско заведение“ се отнася към деца до 7-годишна възраст. Така в обхвата не попадат училищата, което създава невъзможност за родителите на деца до 12-годишна възраст да ползват болничен за здрави деца, поставени под карантина. Вносителите обясняват, че според Закона за закрила на детето до 12-годишна възраст децата не могат да бъдат оставяни под надзор. Затова се предлага в допълнителните разпоредби за Закона за здравето да се включат и училищата.

Точка втора от дневния ред за днес предвижда обсъждане на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители са Мартин Димитров и група народни представители. С промените се предвижда поетапно завишаване на минималния праг на облагаемия годишен оборот от 50 хил. лева на 100 хил. лева от 1 януари догодина, съответно на 166 хил. лева от началото на 2024 г.

В програмата на депутатите е и първо гласуване на Закона за съдебната власт. С промените се предвижда европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата, а административните функции на ръководител да се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор.
БТА