/ Снимка: Дарик, архив
Умишлено или не, от 26 октомври, само ден преди местните избори, измененията в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които засягат премахването на съкратеното съдебно следствие при умишлено убийство и които получиха силен обществен отзвук, влизат в сила. Промените са обнародвани в броя на Държавен вестник от 22 октомври (вторник), пише "Правен свят".

След бурните дебати през лятото на т.г., провокирани от жестокото убийство на момиченцето в село Сотиря, а също подклаждани и с предходните сходни убийства, народните представители взеха скоростно решение за премахване на съкратеното съдебно следствие. В хода на обсъжданията имаше немалко спорни моменти, някои от тях и определяни като актове на популизъм и опити на определени политически групи да се възползват от създалите се ситуации малко преди местния вот.

ВСС: Отпадането на съкратеното следствие за убийство ще оскъпи делата

През 2010 година се отменя подобна разпоредба, действала само една година и поместена в чл. 369а от НПК, но с нея, освен при умишлено причиняване на смърт, съкратено следствие не се провежда и при тежка телесна повреда, както и в случай на извършване на деянието в пияно състояние. Сега в НПК отново се създава чл. 369а със заглавие "Основания, при които не се допуска съкратено съдебно следствие", който гласи: "Съкратено съдебно следствие в случаите по чл. 371, т. 2 не се допуска при умишлено причиняване на смърт."

В хода на дебатите депутатите спореха дали отново да се включи като основание и тежката телесна повреда, но беше преценено, че по този начин наказателните производства значително биха се усложнили и проточили във времето, което ще влезе в противоречие с основните функции, които си поставя наказателното право. 

Окончателно: Без съкратено производство за извършителите на умишлени убийства

Институтът на съкратеното съдебно следствие се провежда само пред първа инстанция, като основното му предназначение е да ограничи процесуално-следствените действия, които се провеждат в съдебната фаза на процеса, като се разчита на събраните доказателствени материали от досъдебното производство. Така по време на етапа на съдебното следствие в съдебната фаза не се извършват разпити на подсъдимия, на свидетелите и на вещите лица по отношение на фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт на прокурора. В резултат, за да бъде мотивиран подсъдимият да пожелае провеждането на това производство, присъдата се постановява при условията на чл. 55 от Наказателния кодекс – многобройни, смекчаващи отговорността обстоятелства, без реално те да са налице.

8 години затвор за мъжа, убил момче и момиче във Варна

Със Закона за допълнение на НПК (ЗДНПК) също така се създава и нова алинея 4 в чл. 411а, с която се урежда Специализираният наказателен съд да разглежда дела от компетентността на новоучреданата Европейска прокуратура, за която стана ясно, че ще се оглави от Лаура Кьовеши.