/ ThinkStock/Getty Images
Открива се данъчната кампания за 2023 година. Местните данъци и такси в София могат да се плащат онлайн от днес, а от утре – 23 януари, и на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници, съобщиха от Столичната община.

Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради и данък моторни превозни средства, е 30 април 2023 г., при условие че цялата дължима сума бъде внесена наведнъж. До края на април тази година е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци, припомнят от дирекцията "Общински приходи" на Столичната община.

От 6 януари в София вече може да се плаща данък моторни превозни средства за 2023 г., като само за първата седмица от кампанията са платени 1,5 млн. лв. от 11 500 данъкоплатци. През цялата минала 2022 г. внесеният в бюджета данък МПС е общо 112,1 млн. лв., от които 65 млн. лв. са от физически лица. 122,7 млн. лв. са внесени в хазната на София през м.г. като данък недвижими имоти. От тези средства 61,5 млн. лв. са платени от физически лица - собственици на имоти.

При плащане на местните данъци и такси на части, сроковете, в които това трябва да се направи, без да се начислява лихва за забавяне, са - за данък недвижими имоти и данък МПС - 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска. За такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. Ставките за местните данъци и такси не са променени и са същите като през изминалите няколко години.

Най-удобният начин за внасяне на местните данъци и такси е през портала на Столичната община.

Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет. Печатането на данъчните съобщения ще започне през втората половина на февруари, уточниха от "Общински приходи". Те ще бъдат разпращани от края на февруари до тези собственици, които предпочитат да получат хартиени съобщения, вместо електронни на посочен от тях имейл адрес, информират от Столичната община.
София Господинова/БТА