/ ThinkStock/Getty Images
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи три пратки с птиче месо от Полша за България, замърсено със салмонела.

Откриха над 20 тона пилешко със салмонела, идващо от Полша за България

Цялото количество е 37 150 кг охладено цяло пиле и 12 900 кг охладено пилешко бутче. Месото е поставено под забрана и не е допуснато търгуването му на българския пазар. Резултатите от пробите са получени на 20 януари 2020 г.

БАБХ ще взема проби на всяка пратка с птиче месо от Полша

То е проверено във връзка със засиления контрол на Агенцията върху пратките с птиче месо и субпродукти с произход Полша, предназначени за България. Установената салмонела е от щам, който не е патогенен за човешкия организъм.

Изготвена е нотификация по системата за бързо съобщаване на храни и фуражи (RASFF) за уведомяване на полските компетентни власти за откритото замърсяване.