/ БГНЕС
222 търговски обекта, в които се предлагат за продажба месо и месни продукти, са инспектирани от служители на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН) на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Инспекциите в навечерието на настъпващите Коледни и новогодишни празници са извършени на територията на цялата страна. Обект на проверките са специализирани магазини за месо, както и щандове за продажба на месо и месни продукти в супермаркети и в големи търговски вериги, съобщиха от агенцията.

Инспекторите на ДАМТН са проверили за техническа изправност, правилна употреба и съответствие със законовите изисквания общо 301 бр. везни, използвани за пряка продажба на месо и месни продукти. За 11 от тях (3,6 % от проверените), е установено несъответствие със законовите изисквания. Тези везни не са преминали изискуемата ежегодна последваща проверка за средства за измерване в употреба, която се удостоверява с определените за целта знаци. Несъответстващите везни са спрени от употреба до привеждането им в съответствие с изискванията към тях. На използвалите ги търговци са издадени 8 бр. протокола със задължителни предписания. Съставени са и 8 акта за установяване на административни нарушения на Закона за измерванията. При проверките не е установено използването на везни, неразрешени за измервания.

Провериха везните в 152 търговски обекта по повод Никулден


Анализът на резултатите от проверките в края на 2019 г. сочи, че сравнително ниският процент на установените преди Коледа нарушения се дължи на системната и целенасочена превантивна дейност на инспекторите от ДАМТН през цялата година. От 1 януари 2019г. до 30 ноември 2019 г., служители на ГД МН на ДАМТН са извършили проверки в общо 3518 търговски обекта, на пазари и борси на територията на цялата страна. Инспектирани са общо 5036 везни. За 536 бр. от тях (11 %) e установено, че не отговарят на законовите изисквания. 92 бр. от тях са били неразрешени за търговска употреба, 440 бр. са били без знаци от извършена последваща проверка на средства за измерване в употреба, а 6 бр. са били технически неизправни.

Несъответстващите везни са спрени от употреба с 290 съставени на търговците протоколи за задължителни предписания. За установените нарушения са съставени 423 бр. актове за установяване на административни нарушения на Закона за измерванията.