/ снимка: Dariknews.bg
Още един турски гражданин е експулсиран от България
93017
Още един турски гражданин е експулсиран от България
  • Още един турски гражданин е експулсиран от България
Със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” вчера са наложени принудителни административни мерки „експулсиране”, „отнемане на правото на пребиваване” и „забрана за влизане в България” за срок от пет години на турски гражданин. Това съобщават от ДАНС.

ДАНС обяви трима турски граждани за заплаха за националната сигурност

Турският гражданин, на когото са наложени тези мерки, е извършвал дейности, създаващи антибългарски нагласи в райони със смесено население в страната и застрашаващи единството на българската нация. Той е пребивавал на територията на България от няколко години със статут на продължително пребиваващ като служител на турска държавна институция.

Цацаров: Няма да позволим външна намеса да реши изборите в България

Друг турски гражданин е включен в информационния масив на нежеланите в страната чужденци, тъй като представлява заплаха за националната сигурност на страната. Според събраните от органите на ДАНС данни по време на пребиваването си на територията на България той е правил опити за придобиване на информация, представляваща държавна тайна според националното законодателство. Придобити са данни за негови действия, насочени срещу единството на нацията и опити за оказване на въздействие върху български институции в полза на чужд държавен интерес.

Миналата седмица бяха взети административни мерки срещу други трима турски граждани заради извършване на дейност, насочена срещу националната сигурност на България.