/ БГНЕС
Омбудсманът Диана Ковачева сезира служебния министър-председател Гълъб Донев за необходимостта от спазване на законите относно прилагане на мерките за социално подпомагане на хората с ниски доходи при заплащане на водоснабдителните услуги, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

От там припомнят, че проф. Ковачева вече се е обърнала към служебните министри на финансите и труда и социалната политика за информация по области колко са гражданите, които през 2021 и 2022 г. са получили т. нар. водни помощи за питейно-битови нужди. Омбудсманът настоя да разбере за посочения период какви са реално размерите на изплатените социални помощи в лева и на колко лица са били дадени, включително основанието за отпускането им.

Повод за писмото на обществения защитник е драстичният скок на водата в цялата страна, както и зачестилите жалби до институцията на хора, които трудно плащат сметките си за нея и се оплакват заради отказ на регионалните дирекции „Социално подпомагане“ да отпускат водни помощи.

Диана Ковачева е получила отговор от служебния вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров, от който става ясно, че Министерството на труда и социалната политика застъпва принципна позиция от 2004 г., че Законът за социално подпомагане осъществява необходимата социална защита, без да се налага въвеждането на специален вид помощ, информират от пресцентъра на обществения защитник. 

Законът е ясен и изразявам увереност, че ще предприемете необходимите действия за спазването му. Законодателят по недвусмислен начин, без възможност за избор, е регламентирал правото за получаване на конкретния вид помощ на определената група лица“, пише омбудсманът до служебния министър-председател.

Тя подчертава, че съгласно Закона за социално подпомагане условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето, спирането, възобновяването и прекратяването на социалните помощи се уреждат с правилника за прилагане на този закон, с изключение на целевите помощи за отопление, които се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика.