/ пресцентър
Омбудсманът Диана Ковачева внесе предложение за промяна в парламента, с която да се даде възможност на зрелостниците, получили незадоволителна оценка на матурата, да имат възможността еднократно и в рамките на една година след полагането на първата матура, да се явят на следваща - насрочена в същото училище.  

Конкретно проф. Ковачева предлага изменение на чл. 132 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и допълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование.

С промяната в чл. 132 от ЗПУО се цели подобряване резултатите на зрелостниците от матурата и разширяване на възможностите им за достъп до системата за висшето образование.

„Това че учениците, които не са се представили достатъчно добре според тях на ДЗИ, нямат шанс за поправка на оценката си, ги ощетява при по-нататъшното им развитие. Получената оценка от ДЗИ е окончателна и определяща при кандидатстването им във висше училище и респективно от голяма значение за тяхното бъдеще“, пише в мотивите към законопроекта омбудсманът и допълва, че липсата на такава възможност води до негативни последици при кандидатстването на зрелостниците в избрано висше училище.

„За новата им оценка, ако тя е по-благоприятна, се издава удостоверение. В тази връзка е предложено и допълнение на разпоредбата на чл. чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование, за да бъдат признавани при горепосочените удостоверения при кандидатстване във висше училище“, посочва общественият защитник.