Премахват тестването за COVID-19 в училищата
От 21 март (понеделник) отпада изискването за зелен сертификат за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента. Това съобщиха със заповед от Здравното министерство.

От същата дата присъственото обучение във висшите училища ще се провежда при следните условия:

♦ въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;

♦ създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.

Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция на помещенията и носене на защитни маски за студентите и преподавателите.

Със същата заповед от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната.