/ МРРБ
ДНСК вече ще издава актовете за търпимост
Министерството на регионалното развитие и благоустройство обсъди с представители на Асоциацията на българските застрахователи и пътния бранш възможността да бъдат застраховани големите инфраструктурни обекти след обявяването им за "търпими", съобщиха от министерството. 

Разговорите са част от поредицата интензивни обсъждания, инициирани от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, в търсене на решение за незаконно строителство на големи инфраструктурни обекти, възложени от държавата и общините.

Целта на разговорите е след тях да бъдат предложени предварително съгласувани промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които след обществено обсъждане да бъдат внесени в Народното събрание. 

„Предвидили сме пълно обследване на всеки обект по отделно и не случайно търпимостта е приравнена като въвеждане в експлоатация. Даваме права на ДНСК да събере пълна документация за обектите, ще се правят конструктивни експертизи, геодезически заснемания, за да се уверим, че съответният обект отговаря на проекта, одобрени подробни устройствени планове и пр.", каза министър Иван Шишков. 

По думите му документи за търпимост ще има само след задълбочен анализ и след издаване на технически паспорт, което е вид гаранция за строителството.

Според Константин Велев от Асоциацията на българските застрахователи, ако голям инфраструктурен обект получи статут „търпимост“, то той ще бъде законен. Но посочи, че такива обекти са много скъпи и ще трябва да имат презастраховане.

Министър Шишков с разкрития за незаконно строителство за над 1 млрд. лева

„За нас е важно в рамките на подобни процедура да можем да дадем достатъчно гаранции на презастрахователите дали са спазвани всички законови изисквания по тяхното изграждане“, коментира той. От АБЗ поеха ангажимент още на ниво обществени обсъждания на текстовете по промените в ЗУТ да започнат консултации с презастрахователите, така че техните предложения също да бъдат отразени в нормативната уредба.

По предложение на министър Шишков беше постигнато съгласие да има времеви срок за прилагане на тази процедура.

Тя ще започне да действа от влизането на предложените промени в сила и в срок от две години инвеститорите трябва да инициират процедурата „търпимост“ като декларират извършените строежи към момента на законовите промени. 

„Строителите бяха нападнати несправедливо, но в момента, в който промените бъдат одобрени от Народното събрание, напрежението ще спадне и ще се решат проблемите“, коментира арх. Шишков.

Незаконни ремонти

В процеса на обсъждания беше постигнато съгласие ДНСК да издава актовете за търпимост на строежи от 1, 2 и 3 категория, а за категория 4, 5 и 6 – от органа, който трябва да издаде разрешението в общините за строеж и с техен акт да се въвеждат в експлоатация.
 
МРРБ