/ sxc.hu
От 1 април лекарственият продукт Viread, предназначен за лечение на Хепатит Б, отново става референт и ще се заплаща напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
 
От Касата уточняват, че в списъка на лекарствените продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, бе включен лекарствен продукт с по-ниска цена от лекарствения продукт Viread, предназначен за лечение на Хепатит Б. Това налага новият лекарствен продукт да бъде заплащан напълно, а за останалите подобни продукти здравноосигурените лица да доплащат.
 
От новия лекарствен продукт с по-ниска цена на българския фармацевтичен пазар не бяха осигурени количества, което доведе до напрежение сред пациентите, които би трябвало да доплащат разликата в цената на Viread.
 
По изрично настояване на Здравната каса, съвместно с компетентните институции, новият лекарствен продукт, който не е наличен в аптеките в страната, бе заличен от списъка до осигуряването на регулярен внос на същия. Промяната ще бъде отразена в на 2 април, решението е с предварително изпълнение.
 
В следствие на това, лекарственият продукт Viread, считано от 1 април 2017 г., отново става референт и ще се заплаща напълно от НЗОК, което е отразено в актуализирания аптечен софтуер.
 
Здравноосигурените лица, на които валидността на рецептите с предписан им Viread позволява, могат да получат от аптеките лекарствения продукт от 1 април, когато той отново ще бъде напълно заплащан от НЗОК.