яспис
яспис / iStock/Getty Images
Нова колекция с ясписи може да се види в зала "Акад. Иван Костов" на Националния природонаучен музей на БАН, съобщиха от научната институция.

Минералните образци са дарени на музея за неговата 130-годишнина от авторите на монографията "Минералогия на ясписите в България" - проф. Руслан Костов, доц. Радостин Паздеров и асистент Любомир Михайлов, от Българското минералогическо дружество и от Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски".

Експонатите са част от обработените проби за мащабното изследване, публикувано в монографията, която също може да се види във витрината. В публикацията са обобщени данните от предишни и осъществени през последните години нови проучвания за минералния състав на ясписите от България. Направени са сравнения с богата информация за ясписовите образувания в находищата по цял свят. В различна степен на пълнота са описани общо 78 коренни и разсипни ясписови и ясписо-подобни проявления, главно от два района - Средногорската планинска зона и Източните Родопи. По-голямата част от показаните образци са от района на Източните Родопи, където те са по-широко разпространени.

Във витрината е отделено специално място и за друго дарение за 130-годишнината на музея. Това е "Друза андрадит" от находището Дашкезан в Азербайджан, която е подарена на музея от академик Акиф Ализаде от Азербайджанската национална академия на науките за тържественото честване на 150-годишнината на БАН.