От 1 юли 2023 г. ще бъдат осъвременени всички пенсии, отпуснати до края на 2022 г. За пенсиите, свързани с трудовата дейност, увеличението ще е с 12% по т.нар. „швейцарско правило“. От 1 юли 2023 г. социалната пенсия за старост бе определена с Постановление на Министерския съвет в размер на 276,64 лв. (увеличение също с 12 на сто), като размерът на другите пенсии, несвързани с трудова дейност, се определя в процент от социалната пенсия за старост. Това заяви в интервю за БТА управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов.

Той посочи, че средствата, необходими за осъвременяването на пенсиите от 1 юли, са в размер на 1147,2 млн. лв. за второто полугодие на 2023 г. 

НОИ утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Само за увеличаването на минималните размери на трудовите пенсии са необходими 46,5 млн. лв. месечно или 279 млн. лв. до края на годината. Тези средства са част от сумата 1147,2 млн. лв. за второто полугодие на 2023 г.“, коментира Иванов.

След увеличението на пенсиите с 12% пенсионерите под прага на бедност намаляват наполовина, обясни също управителят на НОИ.

„Като важен сегмент от социалната политика, пенсионната система и евентуалните бъдещи промени в нея са въпрос на законодателна инициатива и действия“, посочи още Иванов.

С близо 30% нарастват разходите за пенсии

Той увери, че като правоприлагащ орган НОИ гарантира стриктното прилагане на целия набор от нормативни актове в това отношение.
 
Борислава Бибиновска/БТА