/ iStock/Getty Images
Националният осигурителен институт предлага над 70 електронни услуги
Националният осигурителен институт предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) и по електронен път., съобщиха от НОИ.

НОИ открива телефонна линия за въпроси за осигурителните права при безработица

Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление". Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея.

Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). Лицата, които не разполагат с КЕП, могат да се възползват от възможността за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа.

Спират да текат сроковете за осигурените лица за периода на извънредното положение

Възможността за заявяване на ПИК на НОИ по електронен път, е част от пакета от мерки за ограничаване на посещенията на клиентите в офисите на институцията в цялата страна в условията на извънредно положение.

В него влизат още решението подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, да се извършва в бюрата по труда заедно с регистрацията като безработен, както и предстоящото служебно преизчисление на пенсиите на всички работещи пенсионери.

Социалният министър: 1300 безработни са се регистрирали само за ден

НОИ предлага над 70 електронни услуги.
Гражданите могат да се свързват с чрез контактен център - 0 700 14 802, писма или електронна поща.