/ БГНЕС
Капацитетът на ПАВЕЦ "Чаира" ще се увеличи повече от два пъти и ще изпълнява ролята на авариен резерв в електроенергийната система за период от 20 часа, обяви министърът на енергетиката Александър Николов. 

ПАВЕЦ „Чаира“
 е помпено-акумулаторна водноелектрическа централа, разположена над пазарджишкото село Сестримо, Югозападна България.

"Взето бе решение относно ПАВЕЦ "Чаира". Както, може би повече от вас знаят, това е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа. Това е и най-значителната регулираща мощност в нашата електроенергийна система. Взетото решение, е важно решение, относно право на строеж и реализиране на обекта, който е язовир "Яденица" С това решение ще се увеличи обема на долния резервоар с 9 млн. кубика. По този начин централата ще премине от дневен към седмичен режим на изравняване на водните обеми и ще има възможност за работа на пълна мощност в продължение на 20 часа, капацитетът ще се увеличи два пъти, и 22 часа работа в помпен режим, като в момента това е 11 часа.", допълни министърът. 

"Реализирането на проекта ще доведе до подобряване значително на структурата на резервните мощоности на страната", допълни министърът в оставка. 

"Казано простичко "Чаира"  може и ще изпълнява ролята на авариен резерв в електроенергийната система в период от 20 часа", каза още Николов. 

"Реализацията на проекта "Яденица" започва през 1994 година, през 2005 година строителството е преустановено поради липса на финансиране. През 2016-2017 година е извършена актуализация на съществуващия проект и чак сега достигаме до етап, в който може да се приеме, че фактическите стъпки по реализацията на този проект ще подсигурят България да запази позицията си на балансьор на електроенергия в целия регион.", посочи хронологията на проекта Николов.