/ iStock/Getty Images
Министерството на финансите (МФ) не приема предложението на Централната избирателна комисия да се увеличат възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии и на специалистите, които подпомагат тяхната работа, предаде БНР.

Кога може да гласувате в секция, различна от тази по постоянен или настоящ адрес

"Обръщат внимание, че утвърдените възнаграждения на членовете на РИК за произвеждане на изборите на 2 април са завишени спрямо определените възнаграждения на последните аналогични избори през месец октомври 2022 г. с около 40-50%", съобщи мотивите на финансовото министерство секретарят на ЦИК Севинч Солакова.

"Отчитат фискалната ситуация в страната, очерталите се тенденции в приходите и разходите, възможност да възникне риск от формиране на прекомерен дефицит над референтната стойност от 3%", допълни Солакова.