Неправителствени организации против новия семеен кодекс

Неправителствени организации против новия семеен кодекс
Неправителствени организации против новия семеен кодекс
Неправителствени организации настояват новият семеен кодекс да бъде върнат за преразглеждане. Те поискаха да бъде въведен 5-годишен мораториум върху всякакви поправки в него, особено засягащите семейството и в частност институцията на брака. Промените ще доведат до узаконяване на полигамията, бум на разводите и официалното оттегляне на държавата от защитата на брака като съюз, заяви Стоян Георгиев – председател на Асоциация „Общество и ценности”.

В момента над 50 процента от децата в България са родени в семейства без брак, но промените в новия семеен кодекс няма да доведат до защита на техните права, каза Цвета Брестничка – председател на Асоциация „Родители”: „Не са описани процедурите, по които могат да бъдат защитени тези права. Докато при един развод е ясно как се установяват родителските права, въпросът за издръжката, за имуществените отношения между двамата партньори, при прекратяването на регистрираното фактическо съжителство тези въпроси остават неизяснени. Дори не е изяснена процедурата, по която един партньор ще бъде уведомен, ако другият е решил да прекрати съжителството. Тази неясна форма предполага възможността децата да бъдат фактически изоставени от единия или дори от двамата родители”.

Промените в семейния кодекс могат да доведат и до узаконяване на гей-браковете, като думите „мъж” и „жена” просто бъдат заменени, заяви Калоян Методиев – председател на политическа партия „Общество за нова България”.