Стартира кампанията по събиране на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2023 г., напомнят от НАП.

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2023 г. са както следва:

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2023 г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска - до 30.06.2023 г.

Втора вноска - до 31.10.2023 г.

/на предплатилите за цялата година до 02.05.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Патентен данък за 2023 г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие - до 31.01.2023 г.

За второто тримесечие - до 02.05.2023 г.

За третото тримесечие - до 31.07.2023 г.

За четвъртото тримесечие - до 31.10.2023 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г.

Срок за внасяне - Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2023 г. 

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Агенция "Фокус"