/ БГНЕС
Само ден след като Управителният съвет на ДФЗ гласува актуализиране на тавана за подпомагане по украинската помощ от 250 000 евро на 280 000 евро ДФЗ изплати над 5 009 527 лв. на земеделските стопани, които бяха достигнали тавана по украинската помощ.

Средствата получиха 92-ма земеделски производители по държавната помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2023 г.

При определянето на плащането към стопаните се отчита и подпомагането, което те са получили от март 2022 г. до декември 2023 г. по схемата за държавна помощ.
Новият таван от 280 000 евро се прилага по вече миналия прием по схемата.

Припомняме, че на 21.11.2023 г. Европейската комисия публикува Съобщение на Комисията за изменение на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. Решението беше получено след проведени срещи на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев с еврокомисаря по земеделие Януш Войчеховски.

На 21.11.2023 г. схемата за държавна помощ беше пренотифицирана с нов номер в регистъра на държавните помощи (SA. 110212), като срокът за прилагане на помощта беше удължен до 30.06.2024 г., а максималният интензитет на помощта бе увеличен на 280 000 евро, според изменението на Временната рамка. На 29.11.2023 г. ЕК одобри изменението на схемата за държавна помощ, като постанови положително решение от службите на ЕК за съвместимост на мярката с правилата за държавни помощи.

След взимане на политическо решение за разпределение на остатъка от 39 266 369 лв. същите ще бъдат разплатени с решение на УС на „Земеделие“ до края на годината.
Министерство на земеделието