Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност
Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност / МВР
МВР за четвърти пореден път бе домакин на годишната среща между държавите от Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност (Network for Enhanced Regional Cooperation of Internal Security Units).

Вътрешните министри на България и Северна Македония казаха „Не на корупцията“ (СНИМКИ)

Форумът, който се провежда по инициатива на Дирекция „Вътрешна сигурност“, тази година бе Стара Загора, а в него се включиха ръководители и експерти на различни органи от България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Северна Македония, Косово и Черна гора.

Приветствие към делегатите от името на вътрешния министър отправи заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев, който даде висока оценка на висока оценка на съвместните усилия за ефективна борба и предотвратяване на корупционни явления.

Мобилно приложение срещу корупцията при влизане и излизане от страната

„Мрежата NERCISU предоставя много възможности за постоянни и активни контакти между органите за вътрешна сигурност, бърз обмен на оперативна информация, координирани и по-бързи съвместни оперативни действия, споделяне на добри практики и опит, засилено трансгранично полицейско и експертно сътрудничество“, каза той по време на срещата. Според него постигането на резултати в тази област е „важен показател за успеха на всяко правителство“, както и „знак за нарастващата роля на гражданското общество“.

Държавните служители да придобиват имотите си по начин, който да не буди съмнение

Той увери, че МВР ще продължи да води активна и ангажирана антикорупционна политика и ще разчита на по-нататъшно сътрудничество с всички международни и регионални партньори в тази област.

България стигна 37-мо място в индекса „Икономическата свобода по света“

Професионалните дискусии бяха фокусирани върху текущите предизвикателства, пред които са изправени участниците в NERCISU, и приложените антикорупционни мерки. Делегатите отчетоха, че обменът на информация и практики, споделянето на проблеми и постигнати резултати са важна потребност в оперативната работа. Те се обединиха около становището, че сътрудничеството между съответните компетентни институции в регионалните партньори е ключът към успешна и резултатна антикорупционна дейност.