/ БГНЕС
Министерският съвет ще проведе редовно заседание на 28 февруари, сряда, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

Дневният ред предвижда кабинетът да обсъди Доклад за утвърждаване на защитни елементи, използвани в образците на новите български лични документи тип „карта“ и „паспорт“. Вносител е министърът на вътрешните работи. 

На заседанието Министерският съвет предстои да определи представител на България в Комисията за опазване на Черно море от замърсяване, както и на ръководител на делегацията на страната ни в Международната комисия за опазване на река Дунав. Вносител е министърът на околната среда и водите. 

Дневният ред предвижда също правителството да определи годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 година. Проект на постановление за допълнителни трансфери в бюджета на Селскостопанската академия за тази година, чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, също е част от дневния ред на правителственото заседание. 

Правителството ще обсъди също и предложение за промени в Закона за чужденците в Република България. 
Иван Лазаров/БТА