/ БГНЕС
Министерството на образованието и науката не одобрява и не е одобрявало включването на произведения в инициативата „Разказвачът на приказки“. Това съобщиха от пресцентъра.

Инициативата е подкрепена принципно с писмо, изпратено през 2020 г. В него изрично е посочено, че отговорността за подбора на автори и текстове е на организаторите на националната инициатива за насърчаване на четенето.

Писмото от МОН е изпратено до РУО с указания за спазване на противоепидемичните мерки по време на пандемията от COVID-19 при провеждането на четенията.

Студентските съвети настояват за още близо 180 млн. лв. за висше образование

Самата инициатива е предложена на МОН от партньорска организация (Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“). Тя е подкрепена като изпълнение на приетата от МС Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) , която извежда политиките за четене като ключови за повишаване на грамотността на нацията.

Въпреки, че дейностите по Стратегията са приключили, някои от инициативите продължават да се реализират като добри практики и след това.

Организаторите обаче не са търсили подкрепа от МОН, нито са представяли списък с избрани автори и произведения, които възнамеряват да четат в училища, както е станало, когато са представили инициативата си през учебната 2021-2022 г.

След проведен разговор с организаторите на "Разказвачът на приказки" книгата на Николай Теллалов ще бъде изтеглена от инициативата.