/ БГНЕС
Според доклад за извършен одит са открити множество слабости в системата за случайно разпределение на делата. Това стана ясно от изявлението на говорителя на главния прокурор Сийка Милева във връзка с образувано досъдебно производтсво в Софийска градска прокуратура (СГП).
 
То е образувано по сигнал до главния прокурор от шестима членове на Висшия съдебен съвет. Прокуратурата ще разследва осъществена ли е злоупотреба със системата за разпределение на делата и ако да - от кого.
 
Сийка Милева посочи, че слабостите в системата давали възможност за цялостна манипулация на разпределението на делата.
 
"Тоест определно дело може да бъде разпределено на определен съдия", посочи тя.

"Чрез установените уязвимости е възможно достъп до нея да се осъщестявва от неоторизирани лица, за които е било нужно да притежават само квалифициран електронен подпис. Същестувва възможност потребител с достъп до един съд да има възможност да разпределя делата на друг съд. Потребител с достъп до Районен съд Враца е имал възможност да разпределя делата на районните съдилища в София, Димитровград, Велико Търново или където се сетите. В сигнала до главния прокурор посочват още, че откритите уязвимости могат да бъдат експлоатирани и от лица, които имат слаби компютърни умения", обясни Милева.

Тя уточни, че прокуратурата е уведомена и за друг важен момент - не е бил осигурен пълен достъп до сървърите на системата на външния одитор, на когото кадровият орган е възложил проверката. Достъпът бил отказан от IT специалистите на Висшия съдебен съвет, а той е необходим за разкриването на истината дали е осъществяван неконтролиран достъп до системата.

"Този достъп би позволил да се установи кой и кога е имал достъп и има ли нерегламентирано добавяне или изтриване на IP адреси на ползватели, които не би следвало да имат достъп", обясни Сийка Милева.

Затова и днес лично прокурор от Софийската градска прокуратура е бил във Висшия съдебен съвет, за да получи достъп до данните. Започнали са и първите разпити на свидетели - ангажираните с поддържката на сървъра, уточни говорителят на главния прокурор.

"Фактите в сигнала от шестимата членове на ВСС са изключително сериозни и притеснителни, прокуратурата ще бъде безкомпромисна. В случая на карта е подложено доверието в съдебната власт", заключи Сийка Милева.

Случайното разпределение на дела в България се манипулира

По-рано в блиц-интервю за "Правен свят" председателстващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев коментира, че системата трябва да бъде защитена от външен достъп и ако се наложи, трябва да се пристъпи към изготвяне на нова система.

"Не знам кой трябва да понесе отговорност в конкретния случай. Ние говорим за слабости на системата за случайно разпредеделение на делата, откъм нейната защита. Тук обаче говорим за неоторизиран достъп, за лица, които са външни на системата, а не тези, които имат това право. Защитата е проблем на системата тогава и в тази посока трябва да се работи – да бъде защитена от външен достъп", коментира Магдалинчев.

По думите му в доклада не се споменават нито конкретни съдилища, нито конкретни дела в тази посока.

"Нека мине през Пленума въпросът и да видим какво ще реши – дали да се изготви нова система или пък тази да се усъвършенства. Но, ако има сериозни такива опити за пробив, може би е по-добре да се направи нова система", убеден е магистратът от ВСС.