/ iStock/Getty Images
През месец май 212.4 хиляди от българите са пътували до Турция, а 183.3 хиляди до Гърция. Това показват данните на Националния статистически институт. 

От данните става ясно, че сред предпочитаните държави са: 

Сърбия - 54.2 хил., Румъния - 54.2 хил., Германия - 44.7 хил., Италия - 28.4 хил., Австрия - 24.7 хил., Република Северна Македония - 22.7 хил., Испания - 21.4 хил., Франция - 21.1 хиляди. 

Оказва се, че общо пътуванията на български граждани в чужбина през месеца са 772.5 хил. или с 5.9% над регистрираните през май 2022 година. В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: други - с 12.0% и почивка и екскурзия - с 8.9%, докато тези със служебна цел намаляват с 10.1%.

НСИ

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 37.1%, и със служебна цел - 19.0%.

През май посещенията на чужди граждани в България са 930.5 хил. или с 15.8% повече в сравнение с май 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (340.1 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България, делът на гражданите от Европейския съюз е 51.2% и достига 476.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 39.0% и Гърция - 24.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 365.4 хил., или 39.3% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 163.0 хил., или 44.6% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от:

Румъния - 185.9 хил., Турция - 163.0 хил., Гърция - 114.5 хил., Украйна - 76.5 хил., Германия - 57.4 хил., Сърбия - 47.0 хил., Обединено Кралство - 32.6 хил., Република Северна Македония - 29.9 хил., Полша - 25.1 хил., Израел - 12.4 хиляди.
НСИ