/ ThinkStock/Getty Images
Конституционният съд образува дело по искане на главния прокурор. Докладчик по делото е съдия Атанас Семов, става ясно от справка на сайта на съда.

Главният прокурор поиска от Конституционния съд тълкуване на текст от основния закон на страната, съобщиха от прокуратурата.

В искането се поставят три основни въпроса, свързани с най-представителния орган на съдебната власт - Висшия съдебен съвет (ВСС).

Два от въпросите са: прекратяват ли се функциите на съвета с изтичане на мандата му и допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право – председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор. Третият въпрос е конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт.
Димитър Абрашев/БТА