/ iStock/Getty Images
Издръжката на живот за човек от четиричленно домакинство е 635,53 лв.
"Издръжката на живота на четиричленно домакинство - от двама възрастни и две деца, достигна до 2542 лв. месечно.

Това означава, че за един човек от четиричленно домакинство необходимите средства за живот средно са 635,53 лв.", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на онлайн пресконференция за представянето на резултатите от наблюдението на потребителските цени и на необходимите средства за издръжката на живота за последните три месеца на 2020 г.

Той цитира данни на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ. За осигуряване на средствата, необходими за издръжката на живота от 2542 лв., трябва нетният размер на работната заплата за всеки от двамата възрастни членове на този тип домакинство, да бъде не по-нисък от 1271 лв.

"Структурата на подоходното разпределение на домакинствата показва, че 22 на сто от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 363 лв., и това са около до 1,6 млн. лица. 43 на сто от домакинствата са с общ доход на едно лице в интервала от линията на бедност до необходимите средства за живот, около 3.1 млн. лица. 35 на сто от домакинствата са с общ доход на 1 лице над издръжката на живот - 635 лв.", сочат данните.

Общите изводи на ИССИ са, че около 65 на сто от домакинствата живеят с общ доход на един човек под необходимите средства за издръжка на живот. Всяко шесто домакинство от десет - не може да покрива разходите си за издръжка на живота.

Данните показват, че се задълбочават поляризацията на доходите от труд и социалните неравенства. В девет от 28-те области на страната размерът на средната работна заплата /СРЗ/ представлява под 75 процента от СРЗ за страната.

"С най-голяма концентрация на нископлатени работници са: Видин - 945 лв., Благоевград - 922 лв., Силистра - 953 лв., Кюстендил - 988 лв., Смолян - 992 лв.. Драстично намаление на СРЗ има в икономическите сектори, които са пряко засегнати от пандемията", съобщи експертът от ИССИ Виолета Иванова.

В сектора "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води" намалението на СРЗ е с 16 на сто, а намалението на наетите лица е с 10.6 на сто. Във въздушния транспорт намалението на СРЗ е с 28 на сто, а намалението на наетите лица е с 19 на сто.

В сектора "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" намалението на СРЗ с 29,4 на сто, а намалението на наетите лица е с 40.3 на сто.

В сектора "Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих" намалението на СРЗ е с 10.4 на сто, а намалението на наетите лица е с 2.2 на сто. Вече има значителна разлика между най-ниската и най-висока заплата, която достигна около шест пъти, коментира Иванова.

Тя съобщи, че се увеличават работните заплати в секторите, които пряко са свързани с преодоляването на пандемията от коронавируса. Тези сектори са приоритетно финансирани за преодоляването на пандемията и сред тях са държавното управление, образованието, здравеопазването, медико-социалните грижи и социалните дейности.

Данните показват, че средната заплата на час в България е 2,40 евро, а средноевропейската е 13,20 евро. Разликата е пет пъти спрямо ЕС-27.
БТА