папки
папки / iStock/Getty Images
Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа

Милена Стойчева има образователни степени и специализации от български и международни университети като Софийския университет „Климент Охридски“, Penn State University, UC Berkeley и MIT. Преподава иновации и предприемачество като гостуващ преподавател към Европейския Институт за иновации и технологии. Понастоящем е директор за иновации и трансформация към EIT Culture & Creativity.

Член е на борда на Европейския форум на жените-основатели на компании и работи активно за утвърждаването на жените в бизнеса, науката и предприемачеството.