Народното събрание разглежда на второ четене изменения в Закона за енергетиката, които създават риск за неизпълнение на подписаното споразумение с протестиращите миньори и енергетици, съобщиха от КНСБ.

Правителството публикува пълен запис от срещата с енергетиците (ВИДЕО)

Проектозаконът предвижда да отпадне текст, чрез който се определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съображения за сигурност на снабдяването.

Според КНСБ отпадането на този текст от закона отменя основен инструмент за осигуряване на национална независимост при доставките на електрическа енергия. Това предложение е насочено пряко срещу запазването на възможностите за използване на местния ресурс от въглища, смятат от синдиката.

Димитров: След 2 години хората няма да понесат двойни цени на тока

Точка едно от споразумението предвижда държавата да договори механизъм за капацитет, чрез който да се гарантира работата на въглищните централи. Отпадането на тази част от закона преди въвеждането на този механизъм заплашва работата на производствени централи, част от критичната инфраструктура, се посочва в позицията.   

КНСБ настоява Народното събрание да запази част от Закона за енергетиката в настоящия му действащ вид, в противен случай според синдиката няма да се спази одобреното вчера споразумение, а това ще доведе до нарастване на напрежението.