/ iStock/Getty Images
Днес е крайният срок, в който организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) за местоположението на избирателните секции извън страната, сочи хронограмата на ЦИК.

Предложението се публикува на интернет страницата на съответното ДКП.

Срокът, до който ръководителите на ДКП трябва да изпратят мотивирано предложение до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната, изтича на 22 октомври.

Съответно до края на днешния ден българските гражданин, които имат право да избират и желаят да гласуват извън страната, следва да заявят това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

Също днес е срокът за Районните избирателни комисии (РИК) да назначат Секционните избирателни комисии (СИК).
БТА