ученик ученици училище
ученик ученици училище / iStock/Getty Images
Излязоха отговорите за националното външно оценяване по Български език и литерартура (БЕЛ) за четвърти клас.

Форматът на външното оценяване е тест в рамките на 60 минути. За учениците със специални образователни потребности времето за решаването на теста е 90 минути, т.е. с 30 минути повече. Изпитният вариант е еднакъв за всички ученици. Решаването на теста предполага отбелязване на избран верен отговор или записване на свободен отговор в отделна бланка.

Четвъртокласници се явяват на Национално външно оценяване

Тестът по български език съдържа 21 задачи, разпределени в 3 части. В първата има диктовка и 10 задачи с избираем отговор, тест за четене и тестови задачи и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. Втората част на теста се състои от текст за четене с разбиране и до 10 задачи към него – 4 задачи с избираем отговори 6 със свободен отговор. Третата част на теста включва задача с творчески характер. Изисква се учениците да създадат кратък текст от 3 до 6 изречения с помощта на нагледна опора (в случая е серия от картини).

Външното оценяване по математика ще се проведе на 28 май (вторник).

 Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня