/ БГНЕС
Няма да има никакво повишение на цената на топлинната енергия до края на тази година. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.

БГНЕС


Иванов Иванов изтъкна, че през следващите 3-4 години трябва да се извърши пълна либерализация на пазара на електроенергия в България. Поради това трябва да се създаде необходимата нормативно-регулаторна база за определянето на енергийно уязвимите потребители, за да не почувстват тежест. На трето място трябва да се завършат реформите във ВиК сектора. На следващото място Комисията е призвана, чрез свои органи, да предотврати злоупотреби на пазара на електроенергия на едро в България.

БГНЕС

Днес държавният регулатор отбелязва 20 години от създаването си. В сградата на комисията се състоя тържествено честване, на което беше валидирано специално пощенско-филателно издание.

 
БГНЕС, БТА