Работодателите трябва да съобразят условията на труд с предупрежденията за опасно време и обилен снеговалеж за днес, напомнят от Главна инспекция по труда (ГИТ). В няколко области на страната Националният институт по метеорология и хидрология издаде за днес предупредителен оранжев код. Работодателите са длъжни да вземат мерки за опазване на живота и здравето на работещите в условията на неблагоприятни климатични явления, допълват от ГИТ.

За да минимизират риска за своите работниците, те могат да предприемат организационни и технически мерки. Такива са промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия; промяна на работното време с цел избягване на полагане на труд в най-студените часове на денонощието; въвеждане на по-чести почивки; осигуряване на подходящо работно облекло и подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита; на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма; топли напитки, напомнят от инспекцията по труда.

Задължение на работодателя е също да се осигури първа медицинска помощ и условия за подходящо транспортиране при внезапно влошено здравословно състояние до медицинско заведение.

Зимно и опасно време, очакват се сериозни валежи от дъжд и сняг

Проверките на ГИТ показват, че най-често работещите в закрити помещения сигнализират за работа при ниски и високи температури. Данните от контролната дейност в предходни години показват, че сигналите са единични.

При работа на открито работодателите като цяло се съобразяват с неблагоприятните климатични условия и предприемат мерки за ограничаване на негативното им въздействие, най-често организационни - промяна на работното време или се възлага друга работа, при която това негативно въздействие се минимизира.

За обилни снеговалежи е обявен оранжев код за Рило-Родопския масив - в четири области. Жълт код за значителни количества валежи от сняг, дъжд и сняг, и от дъжд е издаден в девет области, се посочва в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Предупреждението от втора степен - оранжев код, за очаквани значителни снеговалежи за днес е за област Смолян и за част от областите: Благоевград, Пазарджик и Пловдив.
Предупреждението от първа степен за снеговалежи е за областите: Кюстендил, Перник, София-град, София-област, Ловеч и за част от областите Враца и Монтана; за значителни валежи от дъжд и сняг е за област Кърджали, а за значителни валежи от дъжд - в област Хасково.