/ ThinkStock/Getty Images
Ясни са ресорите на заместник-министрите на здравеопазването. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

Борисов назначи зам.-министри в 5 министерства
 
Заместник-министър Мирослав Ненков ще отговаря за медицинските дейности, образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването. Д-р Ненков ще отговаря и за въвеждането на електронното здравеопазване, европейската координация и международните дейности, както и за управлението на търговските дружества и капиталовите разходи.
 
Той ще осъществява контрол върху дейността на регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи за деца, на Център "Фонд за лечение на деца", на Център за асистирана репродукция, на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, на Изпълнителна агенция "Медицински одит" и на Изпълнителна агенция по трансплантация.

Д-р Мирослав Ненков поема поста зам. здравен министър
 
На заместник-министър Лидия Нейчева са поверени лекарствената политика - регулиране и осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, обществените поръчки в системата на здравеопазването и администрирането на международните проекти.
 
Нейчева ще упражнява контрол и върху дейностите, свързани с наркотични вещества. Тя ще ръководи дейностите на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния център по наркомании, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Националния център и районните центрове по трансфузионна хематология.

Д-р Ненков предлага промени в законодателството, засягащи донорството
 
Заместник-министър Светлана Йорданова ще отговаря за промоцията и превенцията на общественото здраве, за дейностите, свързани с отчитането и оценката на националните здравни програми и специализирани донорски програми. На Йорданова са поверени още режимите относно водите и храните и дейностите, свързани с ваксините, които се осъществяват от главния държавен здравен инспектор.
 
Заместник-министърът ще осъществява контрол върху държавните психиатрични болници, Националната експертна лекарска комисия, Националния център по радиобиология и радиационна защита и Националния център по обществено здраве и анализи.