/ БГНЕС
Ще бъдат командировани държавни служители и полицейски органи от структури на МВР в Бургас, Варна и Добрич, като места с най-голяма концентрация. На база на анализ на средата на сигурност е заявена необходимост за командироване на 947 служители, 781 - за МВР-Бургас, 126 в МВР-Варна и 40 за МВР-Добрич, обобщи от парламентарната трибуна вътрешният министър Младен Маринов.

"Изминалият през 2018 г. летен сезон се оценява като успешен, без тежки инциденти и с относително по-малък брой посегателства срещу личността и собствеността на туристите в сравнение с 2017-а", заяви той. "Въпреки тенденцията за ежегодно повишаване на броя на туристите от МВР е създадена необходимата организация за опазване на живота, здравето и имуществото им", обяви Маринов.

"МВР осъществява една от добрите практики за полицейско сътрудничество в ЕС чрез съвместни патрули в туристически комплекси с полицейски служители с държави от Съюза, чийто граждани посещават Черноморието, за изпълнение на дейности по опазване на обществения ред. Водим активно сътрудничество с Румъния, Чехия, Полша и Германия", посочи той и допълни, че целта е повишаване на сигурността на туристите в летните курорти чрез съвместна патрулна дейност през активния туристически сезон. "Чуждестранните полицейски служители са в регламентирането за страната си униформено облекло", поясни Маринов.

"От ГД "Национална полиция" е създадена организация за изготвяне на план за дейността на МВР по противодействие на престъпността, опазването на обществения ред, безопасността на движението и осигуряването на пожарната безопасност в курортите", изтъкна министърът и поясни, че в плана са заложени работни срещи и планиране на действия с кметовете на общините.

"Планират се съвместни проверки по предварително утвърдени графици в туристическите обекти с компетентните институции", каза Младен Маринов. "Заложено е извършването на проверки на банкови и небанкови финансови институции, бюра за обмен на валута, касови помещения и местата за инкасиране на големи суми", коментира той.

Министърът каза още, че ще се провеждат информационни кампании за противодействие на престъпността, за препоръки към туристите за превантивни мерки за висша бдителност и предпазване от престъпни посегателства, както и за улесняване на дейността по приемането на сигнали за престъпления с изготвяне на типови бланки на френски, немски, английски и руски.
Агенция Фокус