/ iStock/Getty Images
Началото на трафика с цел сексуална експлоатация може да бъде и съблазнителна обява за работа.

Това съобщават от пресцентъра на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", които се включват като партньор на кампанията "Не залагай съдбата си на карта". Тя се организира от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"(ГДБОП) и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) с финансовата подкрепа на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT).

За да се избегне рискът от попадане в трафик с цел сексуална или трудова експлоатация, хората, търсещи работа зад граница - сезонна или постоянна, не следва да се договарят само в Интернет или извън офиса на този, който обещава заетост. Условията винаги следва да бъдат договорени в писмена форма и в никакъв случай не трябва да се предоставят личните документи на други лица.

Инспекцията по труда периодично публикува съвети за търсещите и предлагащите работа зад граница, за да се повиши тяхната информираност за правата и задълженията им - вижте повече ТУК

В сайта на Агенцията, в секцията "Дейност", рубрика "Информационни кампании" е създадена и подрубрика "Информационна кампания "Права през всички сезони". ИА ГИТ е партньор на кампанията, която се организира от Европейския орган по труда. Полезни материали за българите, работещи в чужбина, се публикува и в секцията "За работодатели и работещи", рубрика "Работа на български граждани в чужбина". Информация за кампанията на ГДБОП и НКБТХ "Не залагай съдбата си на карта" е публикувана в сайта на Министерството на вътрешните работи.