/ БГНЕС
Дейностите по хемодиализа, раждания и грижи за здраво новородено дете ще бъдат извън регулация. Това се посочва в съобщение, изпратено от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. Съобщението е по повод твърдения в социалните мрежи, че тези дейности ще подлежат на лимитиране.

Пациенти на хемодиализа в Ловеч остават без животоподдържащи лекарства и консумативи

За да се осигури достъп до избрано от пациента лечебно заведение, Надзорният съвет на НЗОК е решил тези дейности да бъдат извън регулация на стойностите, определени на ниво районна здравноосигурителна каса, като регулацията ще е на ниво НЗОК.