През второто тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 0,3% в сравнение с първото тримесечие на 2023 г., а наемите - с 0,7%, съобщи статистическата служба на ЕС Евростат.

Цените на наемите също са се повишили в 26 държави от ЕС, като тенденцията е най-силна в Естония (+208%) и Литва (+168%). Единственото намаление е регистрирано в Гърция (-21%).

Ще се изненадате с колко вдигат заплатите в един от най-скъпите градове в света

Сред държавите членки, за които има налични данни, в девет от тях се наблюдава годишно намаление на цените на жилищата през второто тримесечие на 2023 г., а в седемнадесет - годишно увеличение.

Най-голям спад е регистриран в Германия (-9,9%), Дания (-7,6%) и Швеция (-6,8%), а най-голямо увеличение - в Хърватия (+13,7%), България (+10,7%) и Литва (+9,4%).

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. цените на жилищата в ЕС бележат спад с -1,1%, а наемите увеличение с 3,0%.

В периода между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. цените на жилищата и наемите в ЕС следват сравним път на нарастване. След това тримесечие цените на жилищата и наемите се развиват по различен начин. Докато наемите нарастват стабилно през целия период до второто тримесечие на 2023 г., цените на жилищата се колебаят значително.

Как Швейцария поддържа сравнително ниска инфлация

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г. цените на жилищата остават повече или по-малко стабилни между 2013 г. и 2014 г. В началото на 2015 г. последва бързо нарастване и цените на жилищата се увеличаваха по-бързо от наемите до второто тримесечие на 2022 г. През третото тримесечие на 2022 г. цените на жилищата нарастват със същия темп като наемите (и двете с 0,7% спрямо второто тримесечие на 2022 г.). След четвъртото тримесечие на 2022 г. цените на жилищата спадат в продължение на две поредни тримесечия, преди да отбележат слабо повишение през второто тримесечие на 2023 г.

Цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти в Естония, Унгария, Литва, Латвия, Чехия, Люксембург и Австрия.

Между 2010 г. и второто тримесечие на 2023 г. този ръст е с 46%, а по отношение на наемите - с 21%.

При сравнение на второто тримесечие на 2023 г. с 2010 г. цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 20 от 27-те държави от ЕС.

За този период цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти в Естония (+211%), Унгария (+180%), Литва (+152%), Латвия (+144%), Чехия (+122%), Люксембург и Австрия (и двете +120%). Спад се наблюдава в Гърция (-14%, вж. методологическите бележки), Италия (-8%) и Кипър (-3%).
БГНЕС