Електроразпределителните дружества в България (ЕРП) и държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) изпратиха своя обща позиция до медиите във връзка с днешното решение на парламента да се наложи мораториум върху цените на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия. Малко след това енергийната комисия в НС се събра извънредно и бе предложено мораториумът да влезе в сила от 16 декември и да е в сила само 3 месеца. Предложението беше прието в комисията.

Парламентът наложи мораториум върху цените на тока и парното за домакинствата

В своята позиция, обаче, ЕРП-тата и ЕСО посочиха, че всички мрежови оператори в страната са в сериозна ликвидна криза.

По думите им, има опасност от колапс на цялата електроенергийна система, а оттам и цялата икономика на България.

Депутатите от енергийната комисия приеха нов срок на действие на мораториума върху цените на тока и парното

Вижте цялата им позиция:  

Във връзка с Решението на Народното събрание от 15 декември 2021 г. за налагане на мораториум върху цените на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия, електроразпределителните дружества в България и Електроенергийният системен оператор категорично възразяваме срещу опитите държавната социална политика да се провежда през механизми за изкуствено задържане на цените на електроенергията. Подкрепата на домакинствата и уязвимите социални групи на обществото, които са засегнати от ценовите равнища на енергийните услуги, е редно да се изпълнява със средствата и инструментите на законодателството, регламентиращо работата на Министерство на труда и социалната политика.

Необходимо е да подчертаем, че разчетите на КЕВР за промяна на цените на електроенергията, считано от 1 януари 2022 г., няма да доведат до увеличаване на приходите на мрежовите оператори, тъй като в ценообразуването са калкулирани стойностите на услугите, които електроразпределителните дружества в България и Електроенергийният системен оператор заплащат на производителите на електроенергия.

Не на последно място трябва отново да алармираме, че всички мрежови оператори в страната са в сериозна ликвидна криза от месец септември насам, породена от ръста на цените на електроенергията на борсовия пазар, от където мрежовите оператори закупуват електроенергията за технологичните си разходи.

Реална е опасността от невъзможност за изпълняване на плащанията по веригата производство-пренос-разпределение-снабдяване. Застрашени от неизпълнение са инвестиционните и ремонтни програми на мрежовите оператори.

Всичко това заплашва с колапс цялата електроенергийна система, а оттам и цялата икономика на България.

Като купувачи на енергия от борсата за покриване на технологичните си разходи, операторите на мрежи са единствените крайни клиенти, които не получиха компенсация от 110 лева за мегаватчас. Това компрометира мярката, превръщайки я в държавна помощ за целева група и нарушавайки пазарните принципи за равнопоставеност.

Разчитаме, че в следващите дни, чрез съвместни усилия и конструктивен диалог, ще намерим решение за справяне с кризата в сектора, недопускане на прекъсване на снабдяването и ефективна защита на енергийно уязвимите потребители.