/ МС, пресцентър
ЕК ще финансира разширението на подземното газово хранилище в Чирен безвъзмездно с 78 млн. евро, съобщиха от "Булгартрансгаз". Той е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ, за които Европейската комисия обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF).

ЕК отбелязва важността на проекта за сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, както и приноса му за постигане на декарбонизация и прехода към чиста енергия.

Природният газ може да поевтинее до 18% през февруари

Допустими за финансиране по CEF са само проекти, които са определени от ЕК за проекти от общ интерес (PCI). Разширението на ПГХ „Чирен“ неизменно е включван във всички PCI списъци от 2017 г. насам.

Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд.м³, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн.м³/ден.

Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ и ще подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността на газовите пазари в региона.

Според изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от ключово значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките.

Проверява се как "Булгаргаз" е изнесъл природен газ до Румъния от газохранилището в Чирен

Малинов подчерта, че разширението на ПГХ „Чирен“ е в синергия с проекта за LNG терминал край Александруполис, в който „Булгартрансгаз“ ЕАД участва с 20% от акционерния капитал и с другите проекти на дружеството за подобряване на междусистемната свързаност със съседните страни.