Заради достъпа до данни от свидетелствата за съдимост
Европейската комисия съобщи, че открива наказателни процедури срещу България, Кипър, Гърция, Малта и Португалия за неправилно прилагане на правилата за обмен на данни по свидетелствата за съдимост и за създаването на съответната европейска информационна система (ECRIS).

ЕК прекратява наказателна процедура срещу България

Системата действа с решение от 2012 г. и позволява електронен обмен на данни от свидетелствата за съдимост между властите в ЕС. Комисията е установила, че посочените страни не са свързани ефективно със системата и не обновяват данните, както и че не отговарят на искания за информация - в срок или изобщо.

ЕК предава на съд Полша заради закона за съдебната власт

Държавите разполагат с два месеца, за да изяснят мерките, които са предприели за правилно прилагане на изискванията, се посочва в съобщението на комисията.
БТА