/ iStock/Getty Images
Европейската комисия съобщи, че е решила днес да прекрати производствата за установяване на нарушения срещу България, Гърция и Ирландия след пълното въвеждане на три европейски правила в областта на наказателното право.

ЕК започва наказателни процедури срещу България

Тези правила обхващат прилагането на принципите на взаимното признаване на съдебни решения и решения за пробация; на съдебни решения по наказателни дела; на финансови наказания.

ЕК призова 16 страни от ЕС да приложат новите правила срещу тероризма

ЕК откри процедурата срещу нашата страна през януари миналата година. По-късно нашата страна е съобщила за пълно въвеждане на съответните правила в националното законодателство, се пояснява в съобщението.
БТА