От днес за „зелен сертификат“ се признават и резултатите от лабораторни изследвания за антитела, припомнят от Министерството на здравеопазването.

❓Какво е важно да знаем?

➡За да получите удостоверението за наличие на антитела, стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 трябва да са доказани чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и да надхвърлят 150 BAU/ml.

❗Документът е със срок на валидност 90 дни и може да се използва като "зелен сертификат" само на територията на България.

❗Изследването трябва да е направено след 11 ноември, включително.

➡След провеждане на изследването ще получите от лабораторията национален референтен номер (НРН), чрез който да изтеглите своя „зелен сертификат“ от www.his.bg.

❗В системата освен НРН трябва да въведете ЕГН и номер на лична карта.

ВИСОКА СНИМКА Образец на зелен сертификат за антитела
Министерство на здравеопазването

Генерираното удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-Cov2, доказано чрез лабораторен тест е с различен формат от европейския модел на зелен сертификат, допълват от "Информационно обслужване" АД. В документа се съдържат всички задължителни атрибути - QR код, номер на удостоверението, лични данни на тествания, начална и крайна дата на валидност, лабораторен резултат от изследването на антителата и номер на лабораторията или лечебното заведение, където е взета пробата. 

За да бъде валидно удостоверението, изследването за антитела задължително трябва да е направено след 11.11.2021 г. от лаборатория, която е успешно интегрирана с НЗИС. Тестове, направени извън територията на Република България или в лаборатории, които все още не са свързани с информационната система на Министерство на здравеопазването, няма да могат да бъдат използвани за генерирането на електронния документ.

От "Информационно обслужване" препоръчват на гражданите, които желаят да ползват удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-Cov2, доказано чрез лабораторен тест, да се поинтересуват дали избраната от тях лаборатория отговаря на условията. 

Близо 2.4 млн. е броят на изтеглените COVID сертификати и удостоверения през интернет портала на НЗИС до този момент. От обявяването на противоепидемичните мерки на 19.10.2021 г. до този момент гражданите са изтеглили над 1.480 млн. документа.