/ iStock
122 политически партии са подали годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2023 г в Сметната палата.

На този фон две формации не са подали своите отчети -  ПП „Зелен съюз“ и ПП „Чиста, единна и суверенна татковина“, съобщиха от одитната институция.

Отчетите на две партии са подадени след законоустановения срок, но са спазени изискванията на ЗПП относно формата, съдържанието и начина на представяне: ПП „Балканска демократична лига“ и ПП „Единение“.

Глобата за непредставени отчети и за отчети, представени след законовия срок, е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Сметната палата започва ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня