/ iStock/Getty Images
Министерството на културата напомня на доставчиците на медийни услуги за тяхното задължение ежегодно да обявяват информация за собствеността и финансирането си.

В своите декларации медиите трябва да отбележат и всички договори, сключени с държавни и местни органи, както и с други възложители.

Задължение за обявяване на действителния собственик е предвидено и за разпространителите на периодични печатни произведения, които декларират и броя обекти за продажба на дребно, които използват в търговската си дейност.

Декларациите се подават ежегодно до 30 юни.

"Подаването става изключително по електронен път с електронен подпис в специален портал в интернет-страницата на Министерството на културата. Подробни инструкции са публикувани в страницата на портала. То е задължително, като санкцията за нарушителите е в размер от 10 000 до 15 000 лева", отбелязват от министерството.