/ БГНЕС
Депутатите ще решават тази седмица дали да отстранят представители на “Възраждане” от участие в парламентарни комисии заради посещението им в Москва.

Внесени са няколко проекта на решения за промени в състава на комисиите, а именно отстраняването на Ивелин Първанов от комисията по отбрана и изключването на Първанов и Ангел Георгиев и от комисията по външни работи.

Освен това депутатите тази седмица ще гледат на първо четене промените в Закона за здравето, второ четене на промените в Закона за защита на растенията, второ гласуване на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и второ гласуване на промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Ще бъде приет и Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2022 г., както и Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2022 г.

Ще бъдат обсъдени и два законопроекта: Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, както и Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на международна Фондация „Европейски съюз - Латинска Америка и Карибите“. 

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
БГНЕС