Според тя той трябва да се назначава от Министерски съвет
Народните представители решиха да включат извънредна точка в днешното си заседание, а именно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагането на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Предлага се назначаването на особен търговски управител в Лукойл, който да е отговорен пред Народното събрание и контролиран от него. Той ще се избира по предложение на Министерския съвет. В изключителни случаи, при които няма действащо Народно събрание, особеният управител ще се назначава от Министерския съвет.

Особеният търговски управител ще бъде стриктно контролиран от Комисията по икономическа политика и иновации, както и от Народното събрание в цялост. Той ще бъде задължен да представя подробни шестмесечни планове за действие, които ще са неразделна част от договора за управление и ще бъдат приемани от Комисията по икономическа политика и иновации.

В Надзорния съвет на „Лукойл” влиза нов представител на държавата

Българското правителство трябва да прекрати използването на дерогацията на Европейския съюз, която й позволява да внася руски суров петрол до края на 2024 г.
Диверсификация на доставките на суров петрол и прилагането на правилата за достъп до отворена инфраструктура са ключови за осигуряване на конкуренция на българския пазар на горива, както и осигуряване на равнопоставен достъп до съхранение на рафинирани продукти и пристанищни услуги за всички търговци на горива.

След прекратяването на концесионния договор с Лукойл за експлоатация на петролния терминал Росенец следващата стъпка е отпадането на дерогацията за внос на руски петрол и петролни продукти за преработка. В случай, че компанията не спази условието за пълна диверсификация на доставките на суров петрол, правителството ще трябва да постави рафинерията и всички останали активи, притежавани от Лукойл, под държавен контрол чрез особен търговски управител. 
БГНЕС