/ iStock
Един ден след изборите 2 в 1, които се проведоха тази неделя (9 юни), държавата изтегли нов заем със среднопретеглена годишна доходност от 3.54%.

От информация на Министерството на финансите тава ясно, че е пласирана емисия от 6-годишни ДЦК. 

Емисията е деноминирана в лева, с падеж 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25%.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на проведения на 10 юни 2024 г. аукцион, с което достигна 400 млн. лв. номинална стойност.

Държавата ще пласира още 200 млн. лв. шестгодишни ДЦК

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 265,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,33. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 100 базисни точки.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 70,2%, следвани от застрахователните дружества – 16,5%, пенсионните фондове с 10,0%, договорни и гаранционни фондове – 3,0%, инвестиционни посредници – 0,2%  и други инвеститори – 0,1%.Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня